Acupunctuur Praktijk

TCG of Traditionele Chinese Gezondheidszorg

Yang en Yin

Alles wat bestaat is een fusie van twee krachten, Yang en Yin, zoals dag en nacht, zomer en winter, licht en duisternis. Yin staat onder meer voor koude, winter, nacht en rust. Yang staat voor warmte, zomer, dag en activiteit. De gezondheid hangt af van de goede harmonie tussen deze twee krachten. Krijgt Yin of Yang de bovenhand, dan wordt het evenwicht verstoord en kan ziekte optreden.

Circulatie van energie

Volgens de Chinezen bevat alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt energie, ook het menselijk lichaam. Zij gaan ervan uit dat naast de circulatie van bloed, lymfe en lichaamsvloeistoffen ook een circulatie van energie plaats vindt. Die energie houdt alles in ons lichaam continu in beweging. Het energetisch evenwicht geraakt verstoord bij het optreden van ziekte.

Meridianen

Het vrij laten rondstromen van energie in de juiste banen is het basisprincipe van een behandeling met onder andere acupunctuur en tuina.  De energie stroomt via een ingewikkeld stelsel van kanalen door ons lichaam. Die kanalen worden meridianen genoemd. Zo zijn er 12 hoofdmeridianen en nog diverse andere verbindingsmeridianen. Hierop liggen dan energetische krachtbronnen. Dit zijn de zogenaamde acupunctuurpunten, die de geblokkeerde energiedoorstroming kan herstellen door het gebruik van acupunctuur tuina, fytotherapie, etc…

Energiedoorstroming herstellen

De kracht van acupunctuur (naalden), tuina en fytotherapie (kruiden) en voedingsadvies ligt in de mogelijkheid de energiedoorstroming te herstellen waardoor een spontaan en natuurlijk genezingsproces optreedt. Een degelijke TCG-observatie is strikt noodzakelijk voor het correct gebruik van het uitgebreid therapeutisch arsenaal dat acupunctuur, tuina en fytotherapie bevat. Zo stelt de therapeut allerlei vragen zowel over de aanwezige klachten, als over vroegere aandoeningen. Hij houdt rekening met de leef- en eetgewoonten, de emoties, en dergelijke. Nauwkeurig observeert hij uiterlijke kenmerken zoals de huid, de houding, de nagels, enz.. Hij bekijkt de tong en voelt de pols. Uiteindelijk worden alle gegevens in zijn geheel geplaatst, van waaruit het ziektebeeld de huidige toestand van Yin en Yang weergeeft.

Therapeutische mogelijkheden

Eeuwen geleden al konden de Chinezen het functioneren van het menselijk lichaam nauwkeurig verklaren door het observeren van de natuur. De Chinese zienswijze benadert de mens en zijn ziektes anders dan de Westerse geneeskunde. Ze verschilt hierin door niet de ziekte, maar de zieke mens in zijn omgeving centraal te stellen. 
Naast acupunctuur zijn er nog diverse andere therapeutische mogelijkheden in de Traditionele Chinese Geneeskunde, zoals Moxa, Cupping, Tuina, voedingsadvies en kruidenthee.TCG is een volledig medisch systeem dat al meer dan 2000 jaar diagnoses stelt, ziektes kan genezen, klachten verbetert en ook preventief werkt.

Moxa

Acupunctuur en moxa-therapie worden vaak in een gezamenlijke term acumoxa-therapie genoemd. Moxa-therapie is een techniek waarbij een conus of staafje van het kruid Artemisia tot ontbranding wordt gebracht op de specifieke acupunctuurpunten om deze te stimuleren. Soms wordt het kruid op de acupunctuurnaald geplaatst en soms direct op de huid of op een isolerend schijfje. Zowel acupunctuur als moxa-therapie zijn in staat om het functioneren van de organen en meridianen te bevorderen, en om Yin en Yang, Qi en bloed te reguleren. Beide therapieën hebben hun specifieke kenmerken, maar ze kunnen in combinatie worden toegepast. Moxa-therapie wordt toegepast als er sprake is van de toestand Koude. Deze therapie is dus afhankelijk van de patiënt en is niet per definitie aan bepaalde aandoeningen gekoppeld.

Cupping

Cupping is een methode waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aardewerk aangebracht wordt op het huidoppervlak. Door de kop kortstondig te verwarmen, ontstaat een vacuümkracht, ook lokaal op de huid. Het doel is om Wind-Koude te verdrijven en om bloedstagnatie en pijn op te heffen. Na een cupping behandeling kan er plaatselijk een rode plek te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel en verdwijnt na enkele dagen. Nadat de roodheid verdwenen is, zullen de symptomen verbeteren.

Tuina, de Chinese therapeutische massage CTM

Tuina lijkt voor vele onder ons één of andere vorm van Chinese massage. Sommige beweren dat Tuina gelijk staat met energetische massage, shiatsu, acupressuur. Anderen beweren dat Tuina gezondheidsoefeningen zijn, nog anderen leggen het verband met het gebruik van etherische oliën. Maar niets is minder waar. Tunia is een geheel van manuele technieken zoals: massage, daoyin, mobilisaties, manipulaties, tractie en countertractie, het uitwendig gebruik van kruiden
, cupping, naaldhamertje en moxa

Voedingsadvies

Het voedingsadvies is een combinatie van de Chinese principes van dieet en kruidenthee’s in relatie met voedsel dat makkelijk te verkrijgen is in het Westen. Het voedingsadvies is een ondersteuning aan voorgaande therapeutische mogelijkheden.

Kruidenthee

In China was thee als medicijn al gekend in de derde eeuw voor Christus. Zijn populariteit is razendsnel gegroeid, zodat de plant ook een belangrijke economische waarde kreeg. De Chinese keizer Chen Nung, die leefde in de 28ste eeuw voor onze tijdrekening, was erg gesteld op hygiëne. Daarom kookte hij steeds zijn drinkwater. Toen hij dat op een dag deed in de buurt van een wilde theestruik, liet een zachte bries enkele blaadjes in de waterketel belanden. De keizer, vrij nieuwsgierig van de aard, proefde het aftreksel en was bijzonder opgetogen over de smaak. Tot zover de legende.