Acupunctuur Praktijk

Acupunctuur beter begrijpen

Betekenis van acupunctuur

“Acupunctuur komt van het Latijnse woord acus (scherp) en puncturen (doorboren)”. De betekenis van acupunctuur volgens het woordenboek is : ‘oude Chinese, pijnstillende techniek’ of ‘het genezen van ziekten en het gevoelloos maken door middel van het inbrengen van naalden in de huid’.

Het lichaam bestaat uit een netwerk van meridianen waarop de acupunctuurpunten liggen. Door het aanprikken van deze punten is het mogelijk de energie (Qi) die zich bevindt in deze meridianen, te beïnvloeden en te harmoniseren.

Acupunctuurpunten worden wel eens omschreven als energiekolken. Er is vaak geprobeerd de acupunctuurpunten te begrijpen vanuit het Westers medisch denken. Tot voor enkele jaren geleden is dit niet gelukt. Maar de jongste jaren is er veel informatie verschenen over de precieze biologische aard van deze punten. Er is ook meer en meer inzicht gekomen in de specifieke biologische werking van de punten, bijvoorbeeld op het niveau van de hersenen.

 

Acupunctuur kan helpen bij

Daar acupunctuur over de hele wereld wordt gebruikt, vooral sinds de jaren zeventig, organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in juni 1979 een symposium over acupunctuur in Beijing (Peking), China.
Acupuncturisten uit verschillende landen, werden uitgenodigd om aandoeningen te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij deze therapie. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) maakte een rapport en een lijst op van 43 aandoeningen waar acupunctuur kan bij helpen. Een nieuwe lijst van 28 aandoeningen werd door de WHO in 2002 bijgevoegd. Deze lijst is uiteraard niet-limitatief.
 • Lage rugpijn - Nekpijn - Ischialgie - Tenniselleboog - Kniepijn - PSH schouder - Sportletsels - Aangezichtspijn - Fibromyalgie...
 • Zenuw-, spier- en botklachten (neuralgie, artralgie, myalgie) ...
 • Hoofdpijn - Migraine - Menière - Vertigo (draaierigheid) ...
 • Maagklachten - Constipatie - Diarree - Prikkelbare darm ...
 • Ochtendmisselijkheid - Nausea (braakneigingen) - Braken ...
 • Postoperatieve pijn 
 • Reacties op chemotherapie en radiotherapie ...
 • Allergische rhinitis - Hooikoorts - Ademhalingsproblemen ...
 • Depressie - Onrust - Angst - Stress - Burnout - Chronisch Vermoeidheidsyndroom ...
 • Hulp bij zwangerschap en gynaecologische problemen - IVF - Menopauze - Menstruatieproblemen ...
 • Blaasproblemen (urineverlies - prikkelbaar) ...
 • Post-covid problemen.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk : Het is altijd aanbevolen dat de patiënt steeds contact houdt met de behandelende arts, dit in kader van de Westerse diagnosestelling en de opvolging van het klachtenpatroon.

De naaldtechnieken

Als er een tekort aan energie is, wordt een stimulatiepunt op de meridiaan geprikt. De naald wordt naar rechts gemanipuleerd (met de klok mee) en wordt snel en kort doorheen de huid geprikt. Is er teveel energie, dan wordt een sederingspunt aangeprikt en wordt de naald met tussenpozen gemanipuleerd. Evenals het manipuleren naar links (tegen de klokrichting in) heeft dit een kalmerend effect. Ook het prikken tegen de energiestroom van de meridiaan in, heeft een kalmerend effect. Terwijl het prikken met de energiestroom van de meridiaan mee een stimulerend, versterkend effect heeft.


 

Electro-acupunctuur

Electro-acupunctuur is een therapievorm waarbij op de acupunctuurnaalden een elektrische stroom geplaatst wordt. Die elektrische stimulatie verhoogt het effect van acupunctuur. Het gebruik van elektrische stroom, gecombineerd met acupunctuur is niet nieuw. Al in 1810 was er een Franse arts die zijn patiënten behandelde via elektrische stroom op de naalden.
​In die tijd werd electro-acupunctuur vooral gebruikt om uitstralingspijn langs het been te behandelen. Intussen is er heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan om acupunctuur te kunnen verklaren. Met Electro-acupunctuur kon men vaststellen welke stoffen er in de hersenen vrij kwamen. Iedereen is er intussen van overtuigd dat zowel acupunctuur als electro-acupunctuur werkt om pijn te verlichten. Pijn van allerhande aard (zoals hoofdpijn, rug- en nekpijn, schouderpijn en als pijn door sportletsels) is het beste indicatiegebied voor electro-acupunctuur.

Ooracupunctuur

​Voor de ooracupunctuur worden naaldjes gebruikt, maar soms ook massage en elektrische stimulatie. Als de behandeling wat meer tijd vraagt, kiezen we er soms voor om verblijfsnaaldjes te plaatsen. Die blijven dan een tijdje zitten achter een kleine pleister en u kan het specifieke acupunctuurpunt zelf stimuleren door af en toe wat druk op het naaldje uit te oefenen. Ooracupunctuur kan worden ingezet voor behandeling van chronische en acute pijn, het genezen van kwalen, het ondersteunen bij stoppen met roken, drinken, drugs, bij afvallen en bij verschillende psychische klachten en slapeloosheid.

Sportacupunctuur

Acupunctuur en electro-acupunctuur wordt aangewend om diverse sportletsels, zoals tendinitis, capsulitis en pijn te behandelen. Via bepaalde technieken kunnen we ook de revalidatie en de tonus van spieren bevorderen. Danny Van Laethem is gespecialiseerd in sportletsels en sportacupunctuur. Sedert jaren is hij hoofddocent in de opleiding Osteo-acupunctuur – Sportacupunctuur.