Acupunctuur Praktijk

Regelgeving en terugbetaling

Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen het domein van de kinesitherapie. “K.B. 18.12.2002” (in werking 1.1.2003) §6.


De beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Axxon stelt het volgende : De uitoefening van Dry Needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.

Kamer Osteopathie/2012/advies K-5,09/10/2012, pagina 3, + Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2. Niet toegelaten technische handelingen. De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden.

21/03/2017. De Federale Raad voor de Kinesitherapie, stelt in FRK/2017/ADVIES-05, dat dryneedling momenteel voor kinesitherapeuten als een illegale praktijk wordt beschouwd.

Dry needling uitgevoerd door kinesitherapeuten of osteopaten is onwetttig, illegaal en niet altijd veilig.

Daar dry needling een techniek is van de acupunctuur, kan alleen een geregistreerd acupuncturist de wettelijke mogelijkheid bieden tot terugbetaling